עמוד הבית עמוד הבית
בירור מצב רישום הדירה
רישום מקרקעין למשרדי ממשלה
רישום מקרקעין לחברות בניה
מערכת קוד אחיד למודדים

מערכת מידע על רישום מקרקעין
  • המערכת מרכזת מידע שוטף של מהלך הרישום המתבצע ע"י ממשרדי ממשלה וחברות הבניה.
  • המערכת מציגה נתונים ממערכות מידע קיימות במשרדי הממשלה.
  • ריכוז המידע מסייע לקבלת תמונת מצב אינטגרטיבית של הנעשה אצל גורמי הרישום השונים, כך שניתן לזהות באופן ברור את מצב הרישום וקידומו.
בירור מצב רישום הדירה

יעדי המערכת
  • קידום תהליך הרישום
  • שיפור השירות לחברות
  • שיפור השירות לאזרח
מערכת אינטגרטיבית , עדכון חודשי ממערכות המשרדים:
משרד הבינוי והשיכון - המרכז למיפוי ישראל - מנהל מקרקעי ישראל - משרד המשפטים - חברת עמידרמשרד הפנים

המרכז למיפוי ישראל

מנהל מקרקעי ישראל

משרד המשפטים

משרד הבינוי והשיכון

משרד האוצר
תנאי שימוש והסבר על נכונות המידע המובא באתר ועדכנותו
הצפייה באתר מומלצת ברזולוציה 1024 על 768